NTTTrang

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang

Chủ Tịch HĐQT

tran-nguyen-quoc

Ông Trần Nguyên Quốc

Thành viên HĐQT

Nguyen-le-dung

Ông Nguyễn Lê Dũng

Thành viên HĐQT

nguyen-chi-long

Ông Nguyễn Chí Long

Thành viên HĐQT

Ta-dinh-Vu

Ông Tạ Đình Vũ

Thành viên HĐQT