HìnhTran Thi Hanh Tien

Bà Trần Thị Hạnh Tiên

Trưởng Ban kiểm soát

Hinh Nguyen Thi Thanh Huong

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Kiểm soát viên công ty

le-van-khang

Ông Lê Văn Khang

Kiểm soát viên công ty